12 Şubat 2012 Pazar

Eski İstanbul Kahvehaneleriİstanbul’da ilk kahvehane 1554 yılında Halep’li Hâkim ve Suriye’li Şems namında iki şahıs tarafından kuruldu.

Bunlar, Tahtakale’de birer kebir dükkânı açıp kahvefuruşluğa başladılar. Keyfe müptelâ bazı yâranı safa hususile okur yazar makulesinden nice zürâfa toplanır oldu. Yirmişer, otuzar yerde meclis toplanır oldu. Kimi kitap okur, kimi tavla ve satrançla meşgul olur, kimi nevgüfte gazeller getirip marifetten bahsolunur, nice akçeler ve pullar sarfedip yâren cemine sebep olmak için tertibi ziyafet eden bir iki akçe parası vermekle ondan artık cemiyet safasın eder oldular.


(Peçevi Tarihi)

19. yüzyılda İstanbul’u arşın arşın gezen Charles White’ın Three Years in Constantinople or the Domestic Manners of the Turks in 1844 (İstanbul’da Üç Yıl veya Türklerin 1884’teki Yerel Davranışları) başlıklı üç ciltlik çalışmasının kısa bir bölümünü oluşturur eski İstanbul kahvehaneleri. İstanbul ve çevresinde kahvehanelerin (kahvahana) sayısı 2500 kadardır ve müşterileri değişik kesimlerdendir.

Kaynak: Immoral Tales